Vay Bằng CMND / CCCD
Đăng ký được 1 lúc nhiều APP
Theo dõi kết quả tại App đăng ký
Chấp nhận Nợ Xấu -Dư Nợ Cao

MỤC 1

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

1% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thời Hạn

06-36
tháng

Tối đa

90

Triệu

HOT

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

15

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

20

Triệu

Vay dài hạn

Độc Quyền

Vay Nhanh Trong Ngày

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]
Xem chi tiết - Đăng Ký - Thẩm Định - Kết Quả
Không cần số dư - không sai số TK hay CMND - Không tốn phí gì cả
Giải ngân vào tài khoản - không qua Ví
Chấp nhận Nợ Xấu - Nợ chú ý

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

15

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Mã khuyến mãi 300k

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thời Hạn

06 -36
tháng

Tối đa

300

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

20

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

20

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

Top 10 Ứng dụng vay đang HOT

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

15

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Số Tiền

500k-10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Số Tiền

1-10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

1-15

Triệu

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thời Hạn

06 -36
tháng

Tối đa

200

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

15

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

17

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 19 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

17

Triệu

Mới

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

15

Triệu

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

20

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

20

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thời Hạn

06-36
tháng

Tối đa

70

Triệu

HOT

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Số Tiền

1-10

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 19 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Số Tiền

2-20

Triệu

Vay dài hạn

Độc Quyền

Độc Quyền

Tiền Mặt

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

15

Triệu

Vay dài hạn

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

20

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Trả Góp

06-36
tháng

Số Tiền

10-80

Triệu

HOT

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

20

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

Độc Quyền

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Số Tiền

2-20

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Nhận khoản vay khác

Đối tác cho Vay

0% lãi

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

18

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Số Tiền

2-20

Triệu

Vay dài hạn

Độc Quyền

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

1-10

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

1-10

Triệu

Vay dài hạn

Mèo Chiêu Tài

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

CMND
hoặc
CCCD

Tối đa

1-10

Triệu

Vay dài hạn

MUA NGAY

 • 1. Sai thông tin: Số CMND, Số tài khoản, Tên, Hợp đồng.... Sau khi đăng ký hồ sơ vay xong sẽ yêu cầu liên hệ CSKH - CSKH sẽ báo sai thông tin và yêu cầu chuyển tiền sửa.
Nếu không chuyển: Sẽ Hù dọa Nợ Xấu - Hù dọa Kiện - Hù Dọa tới nhà.... Nói chung là tìm mọi cách dọa dẫm gửi hình ảnh, hồ sơ vay giả mạo..... để yêu cầu mình chuyển tiền. Cách giải quyết: Chặn hết các số điện thoại, zalo, facebook để tránh làm phiền hoặc báo công an gấn nhất.
 • 2. Bao Duyệt Hồ Sơ - Hồ Sơ còn sót lại - Hồ Sơ Duyệt Sẵn - Ngân hàng cho vay Nợ Xấu. CMND vay lên tới 500trd....
(Không thể BAO ĐẬU hồ sơ vì Ngân Hàng và các Tổ Chức cho vay có bộ phận thẩm định riêng biệt - Thẩm định có nhiệm vụ XÁC MINH - phê duyệt sẽ là Trưởng Phòng hoặc Giám Đốc và phải chịu trách nhiệm khoản vay vậy nên mọi người đừng Mơ Mộng khi thấy những người nói Bao Hồ Sơ nhất là Nợ Xấu)
 • 3. Yêu cầu chuyển tiền trước khi Nhận được tiền vay: Phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ.....phí gửi chuyển khoản hay bưu điện đều lừa đảo nha.
(100% không có tổ chức nào cho vay mà đòi chuyển tiền phí trước MỌI NGƯỜI LƯU Ý nha chỉ có tụi lừa đảo mới đẻ lý do ra để yêu cầu người vay chuyển tiền trước thôi)

 • 4. Nhắc Nợ và Yêu cầu thanh toán khoản vay vào tài khoản cá nhân.
(Tất cả tài khoản thanh toán đều đứng tên công ty hoặc Ngân Hàng không đứng tên Cá Nhân - Có rất nhiều trường hợp gọi nhắc Nợ yêu cầu thanh toán vào tài khoản Cá Nhân - Ngưng thanh toán ngay. Chỉ Thanh toán vào tài khoản Pháp Nhân có Tên Ngân Hàng hoặc Công Ty)

 • 6. Giả mạo nhân viên Ngân Hàng - Chụp CMND, Thẻ nhân viên, hợp đồng vay, HĐ chờ giải ngân....và yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản hoặc Bưu Điện.
(Rất nhiều thủ đoạn làm giả giấy tờ, con dấu thể hiện giải ngân và yêu cầu chuyển tiền qua Zalo, Facebook, Điện thoại, gửi qua bưu điện những thủ đoạn này rất chuyên nghiệp nhưng 100% lừa đảo)

 • 5. Các hình thức trung gian yêu cầu thu phí.
( 1 Hình thức khác là Giới thiệu người khác làm hồ sơ ví dụ: " Em Nợ Xấu mới vay được Anh/chị kia mới giúp em vay 10 triệu.... hay là: Em nợ xấu vay được rồi ai cần vay em giới thiệu .....và  yêu cầu mình nhắn tin tới người đó và đòi chuyển tiền)

 • 7. Chiếm đoạt tài khoản Ngân Hàng và rút hết tiền trong Tài Khoản: Yêu cầu thông tin thẻ ATM số điện thoại bankking và mã OTP để thực hiện giao dịch rút tiền
- Yêu cầu chụp Thẻ ATM -  Không Ngân hàng hay công ty cho vay nào mà bắt chụp 2 mặt thẻ ATM cả chỉ yêu cầu Số Tài -- Khoản để chuyển tiền thôi nhé.
- Yêu cầu số dư trên 10% để chứng minh thu nhập
- Yêu cầu cung cấp sdt liên kết bankking và đòi mã OTP gửi từ ngân hàng
*Mục đích để Rút hết tiền từ tài khoản hoặc liên kết tới ví điện tử chiếm đoạt tiền nếu tài khoản phát sinh tiền)

ĐĂNG KÝ VAY TẠI YOCASH MIỄN PHÍ

7 Hình thức Lừa Đảo phổ biến khi
vay tiền trên mạng xã hội

YoCash cung cấp các khoản vay hoàn toàn miễn phí dù khoản vay online hay trực tiếp.
Chỉ cần CMND và sử dụng điện thoại thao tác chỉ mât 5- 10 phút để đăng ký  và theo dõi kết quả thông tin vay sẽ báo tới khách hàng ngay.
Nhân viên YoCash không yêu cầu tiền bạc hay phí hồ sơ gì hết, và cũng không yêu cầu chụp thẻ ATM và không có chuyện sai Tài Khoản gì cả.

Duyệt : Giải Ngân vài tài khoản chính chủ
( không giải ngân vào ví hay báo sai tài khoản gì hết)
Không duyệt: Báo từ chối để khách hàng biết ngay. (Từ chối là không được vay)
Và không thu tiền bảo hiểm hay yêu cầu số dư cũng như chụp ATM của khách. 
Mọi thông tin của khách đều được bảo mật.

Vay tiền Uy Tín không tốn phí

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

   

Trực tiếp

Online

Hoàn thiện thông tin đăng ký ứng dụng vay
Hồ sơ duyệt bước 1 sẽ có Nhân viên tư vấn về lãi suất và thời hạn và sẽ gặp mặt và Trực Tiếp làm hồ sơ
Vay Nhiều từ 5 đến 200 triệu
Thời hạn từ 03 - 60 tháng

  


Tuổi: Trên 16Ngân Hàng

Mở ngay 15 phút

Mở Thẻ + Vay Tiền

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thời Hạn

06-36
tháng

Tối đa

90

Triệu

HOT

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Thủ tục

Cấp hạn mức
mua sắm

Tối đa

10

Triệu

Vay dài hạn

Vay dài hạn

MỤC 2

Ngân Hàng - CTy Tài Chính

Tiền Mặt

Tiền Mặt

Tiền Mặt

Tiền Mặt

CHI TIẾT

Tuổi: 18 - 60

Thời Hạn

06 -36
tháng

Tối đa

300

Triệu

Vay dài hạn

CHI TIẾT

Tuổi: 20 - 60

Trả Góp

06-36
tháng

Số Tiền

10-80

Triệu

HOT

Vay dài hạn

Tiền Mặt

  


Ngân hàng
VPBank


Hạn mức tối đa
100 Triệu

Mở Thẻ Tín Dụng

Mở ngay 15 phút

Cấp sẵn hạn mức

0% lãi

Mở tài khoản(ATM) - Thẻ Tín Dụng
( VISA - MARTERCARD )
Tài Khoản số đẹp  - Tài Khoản theo yêu cầu 

Cuộn qua xem thêm

  


Tuổi: Trên 16Ngân Hàng

Mở ngay 15 phút

Mở Thẻ + Vay Tiền

  


Tuổi: Trên 16Ngân Hàng

Mở ngay 15 phút

Mở Thẻ + Vay Tiền

  


Ngân hàng
VPBank


Hạn mức tối đa
100 Triệu

Mở Thẻ Tín Dụng

Mở ngay 15 phút

Cấp sẵn hạn mức

MỤC 3

Tạo
Tài Khoản

  


Ngân hàng
Quân Đội


Tặng: 30.000đ
Trên 16 Tuổi

Mở Thẻ + Vay Tiền

Mở ngay 15 phút

YoCash Cung cấp dịch vụ tài chính đơn giản dễ dàng nhất tới người có nhu cầu vay vốn.
Ưu điểm của YoCash
 • Giải ngân trong ngày
 • Hồ sơ đơn giản
 • Không thu phí hồ sơ
 • Bảo mật thông tin 
 • Nợ xấu vẫn hỗ trợ vay
 • Vay nhanh chỉ cần CMND
 • Tiết kiệm thời gian
 • Chủ động mọi lúc mọi nơi
 • Không cần chứng minh thu nhập
 • Không cần gọi người thân
Phòng dịch vụ khách hàng
Thứ 2 - Thứ 6 (08h30 -11h30, 13h30 - 16h30)
Tầng 14, 144 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, TP HCM.


Website
: http://www.zalocash.net/  

Liên hệ hợp tác vui lòng gửi mail: linhnhaxac10@gmail.com

KHÔNG 
 có tài khoản Ngân hàng (ATM)

Lỗi Đăng Ký

KHÔNG
có Email

vAY NHANH
TRONG NGÀY

VAY NHIỀU
DÀI HẠN

Không thu bất cứ khoản phí nào của khách khi vay

XEM THÊM

Nhận đề xuất khoản vay phù hợp với bạn cùng đối tác khác của YoCash

Các đối tác cho vay khác

AVAY - ưu tiên SIM VIETTEL

Lưu ý: Khách đã từng đăng ký Avay sẽ
Từ Chối. 

"Ưu tiên khách có sim Viettel sử dụng lâu
Sau khi đăng ký vay sẽ có kết quả phê duyệt hoặc từ chối."

Nếu kết quả phê duyệt sẽ có nhân viên liên hệ lại gặp Trực Tiếp để hoàn thiện hồ sơ.
 • Tuổi: 20 - 60 Tuổi
 • Số tiền vay 10 - 70 triệu
 • Thời hạn: 6 - 36 tháng
 • Giải ngân: Bưu điện, Chuyển khoản ATM

Chi tiết Lãi Suất Avay (DUYỆT LÂU)

Chi tiết Lãi Suất Avay (DUYỆT LÂU)

VAMO

 • Tuổi: 20 - 60 tuổi
 • Số tiền: từ 500k - 15triệu
 • Thời hạn: 7 - 30 ngày
 • Giải ngân: Chuyển khoản ATM
 • Thời gian phê duyệt: 1 - 3h
 • Hoàn thành đầy đủ thông tin và gửi hồ sơ để nhân viên xét duyệt
Quá 3h Vamo chưa báo kết quả truy cập vào lại Vamo để xem kết quả trạng thái kết quả nhé.

Đăng ký 0% Lãi Suất VAMO

Sau khi đăng ký - Bấm gửi hồ sơ đi
LƯU Ý: không thoát ra ngoài, ko tắt màn hình hệ thống xử lý 5 - 10 phút sẽ có kết quả thông báo ngay - Phê duyệt sẽ gửi tiền ngay lập tức
 •  Từ 20 - 60 tuổi
 • Số tiền vay: 5 triệu - 17 triệu 
 • Thời gian duyệt: 
 • Ngay lập tức 5 - 15p 
 • Ko tắt màn hình/ không thoát ra ngoài.
 • Thời hạn: 7 - 30 ngày

Tamo - Duyệt Tự Động

Chi tiết 0% lãi suất Tamo

Đăng ký 0% Lãi Suất MONEYCAT

Đăng ký 0% Lãi Suất MONEYCAT

Money Cat

Quá 3h Money Cat chưa có kết quả mình truy cập vào lại để xem kết quả nhé.
 • Tuổi từ 22 - 60 tuổi
 •  Sô tiền vay: 500k - 10 triệu.
 •  Thời hạn vay: Từ 10 - 28 ngày.
 • Duyệt hồ sơ: 1 - 3h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản qua ATM
 • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi đi để nhân viên thẩm định kiểm tra và xử lý

Đăng ký 0% Lãi Suất MONEYCAT

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Senmo

 • Tuổi:  19 - 60 tuổi
 • Khoản vay: 500k - 10 triệu
 • Thời Hạn: 10 - 30 ngày
 • Nhận tiền: Chuyển khoản ATM
 • Thời gian phê duyệt: 1 - 3h
 • 0% lãi suất cho khách vay lần đầu

Link dự phòng

Quá 3h Senmo chưa có kết quả mình truy cập vào lại để xem kết quả nhé.

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

 • Tuổi: 20 - 55 tuổi
 • Thời hạn: 3 Tháng - 6 tháng 
 • hoặc 14 ngày 0% lãi
 • Khoản vay: 3 - 15 triệu đồng
 • Thời gian duyệt: 1 - 3h
 • Lãi 0% - thanh toán trong 14 ngày
 • Nhận tiền: Chuyển khoản ATM

ATM Online

Đăng ký 0% Lãi Suất ATM ONLINE

Trả Góp 3 Tháng

MUA NGAY

OnCredit

 • Tuổi 18 - 60 
 • Khoản vay: 2 triệu - 18 triệu
 • Thời hạn: 10 ngày - 6 tháng
 • 0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên
OnCredit tự hào là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cho vay tiền online, đem đến giải pháp tài chính Tối Ưu, An Toàn và Minh Bạch cho mọi khách hàng.

Đăng ký 0% lãi suất Oncredit

Buy Now

Doctor Đồng

 • Tuổi 18 - 60
 • Khoản vay: 500k - 10 triệu
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Duyệt: 1 -3h
 • 0% lãi cho khách vay lần đầu

ĐĂNG KÝ 0% LÃI SUẤT DR DỒNG

Chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam

MUA NGAY

khuc vực khác

MUỐN CẦM ĐỒ
  TẠI KHU VỰC TIMA

VAY THEO CÀ VẸT XE Ô TÔ - XE MÁY (Đăng ký xe)

-  Độ tuổi: 20 – 60 tuổi.
-  Số tiền vay 20 triệu - 500 triệu
- Thời gian vay: 06 tháng/09 tháng/12 tháng 36 tháng.
- Phương thức thanh toán: Gốc, lãi, phí hàng tháng.

XE Chính chủ & Không Chính chủ đều được
PHẢI CÓ CÀ VẸT GỐC

 • + Hà Nội: 
 • + Vĩnh Phúc :
 • + Hải Dương:
 • + Bắc Ninh:
 • + Hồ Chí Minh:

KHU VỰC HỖ TRỢ

TIMA HIỆN TẠI CHỈ HỖ TRỢ 5 TỈNH - NẾU TỈNH KHÁC VUI LÒNG LỰA F88

TIMA - CẦM ĐỒ

MUA NGAY

Moneyveo

Mã OTP của moneyveo đang bị chậm khoản 50 giây.
Nếu không nhận được mã vui lòng truy cập lại moneyveo sau nhé. 

LƯU Ý: NHẬP THU NHẬP TRÊN 5 TRIỆU

 • Tuổi: 18 - 60
 • Khoản vay 500k - 10 triệu
 • Thời hạn: 10 - 30 ngày
 • Giải ngân: chuyển khoản ATM
 • Thời gian dyệt: 30p - 3h

ĐĂNG KÝ lãi suất 1% MONEYVEO

MUA NGAY

THẢO MINH - Đối Tác

Thảo Minh tiếp nhận thông tin hồ sơ đăng ký phân loại khách hàng.
Thông tin sẽ được gửi tới Ngân Hàng phù hợp gần nơi bạn sinh sống nhất và sẽ được nhân viên Liên Hệ Hỗ Trợ Trực Tiếp:

ĐỐI TÁC CỦA THẢO MINH GỒM:
TPBANK - MCCREDIT - MARITIME BANK - EVN FINANCE - MIRIA ASSET- PRU FINANCE

Đã hiểu - Đăng ký

Hồ sơ vay số tiền lớn và liên quan tới Ngân Hàng nên xử lý CHUYỂN ĐỐI TÁC phù hợp nên sẽ lâu có kết quả.

Mời Bạn Truy Cập YoCash Tư Vấn để tham gia Vòng Quay May Mắn

YoCash 

MUA NGAY

Đăng ký 0% Lãi Suất RoboCash

RoboCash

 •   Độ tuổi: 18 - 60 tuổi.
 •  Khoản vay: 500k - 10 triệu đồng
 • Lãi suất: 0% dành cho khách hàng vay lần đầu    Cách đăng ký dễ duyệt hồ sơ RoBoCash
 • NÊN NHẬP Mức lương: từ 5 triệu đồng trở lên ĐỂ DỄ DUYỆT.
 • THAY ĐỔI CÔNG VIỆC  nên đổi qua làm công ty ABC có hợp đồng lao động dễ duyệt hơn
 • Nếu không nhận được mã OTP nên bấm nhận mã 2,3... nhiều lần để có Mã. do hay lỗi OTP

Takomo

 • Tuổi từ 20 TRỞ LÊN
 •  Sô tiền vay: 500k - 10 triệu.
 •  Thời hạn vay: Từ 7 - 90 ngày.
 • Duyệt hồ sơ: 1 - 6h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản qua ATM
 • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi đi để nhân viên thẩm định kiểm tra và xử lý

Đăng ký 0% Lãi Suất TAKOMO

Ok - Đã Hiểu

ĐĂNG KÝ CASH24

THÔNG TIN GIẢI NGÂN

Cash24 không chấp nhận Nợ Xấu

1 số khu vực đang thực hiện giãn cách duyệt hồ sơ khó hơn bình thường.

Xem chi tiết Hướng dẫn để được duyệt khoản vay.

Chúc các bạn đăng ký thành công.

Quy Trình Cash24

Cash24 - VAY NHIỀU - DÀI HẠN

Lưu ý: NẾU CASH24 GỌI HÃY TRẢ LỜI:
- Nhiệt tình: Khớp thông tin
- Nếu xin thêm sdt người thân hãy cho thêm
- Giải ngân Ngay nếu trả lời Trùng khớp

CSKH Cần hỗ trợ liên hệ nếu xử lý lâu
0962.33.55.00 - 0901.33.55.00 - 0916.33.55.00

 • Độ tuổi: 18 - 60 tuổi
 • Khoản vay: 5 triệu tới 15 triệu
 • Thời hạn: 3 - 12 tháng          0% lãi khi trả trong 10 ngày
 • Thời gian phê duyệt: 1h - 3h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản ATM

KHÔNG HỖ TRỢ NỢ XẤU

Truy cập Cash24

Truy cập Cash24

CHỤP ẢNH ĐÚNG THEO MẪU - VÀ NGHE MÁY KHI THẨM ĐỊNH GỌI

MUA NGAY

VPBANK 

 • Số tiền: tối đa 200 triệu - 06 - 60 tháng
 • Không cần thế chấp tài sản, không cần bảo lãnh của công ty
 • Thủ tục cực kỳ đơn giản
 • Không cần tới ngân hàng, hồ sơ cực kỳ đơn giản
 • Nhận tiền nhanh chóng
 • - Làm việc, sinh sống trong khu vực bán của Bên VPBank
 • - Độ tuổi: 24-50
 • - Trả lương qua tài khoản, thu nhập 5 triệu+

Mở thẻ và cho vay

 • 10 PHÚT ĐĂNG KÝ: Điền thông tin upload hồ sơ hoàn toàn online
 • PHÊ DUYỆT TỰ ĐỘNG: Hệ thống VPBank thực hiện phê duyệt thẻ hoàn toàn tự động

MUA NGAY

hongleong bank

 • Công dân Việt Nam từ 18 tuổi đến 60 tuổi 
 • Nhân viên đi làm có thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên mỗi tháng
 • Áp dụng khoản vay từ 30 triệu đồng
 • Khách hàng có hồ sơ chứng minh nơi cư trú tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương hoặc đang làm việc tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh

MUA NGAY

Mở TÀI KHOẢN 

Nhập mã giới thiệu: 0395 995 035
  Nhận ngay 50.000đ vào tài khoản:
Rút tiền mặt - mua thẻ - chuyển khoản được ngay

Vui lòng lựa hệ điều hành

CaKe - VPBANK

 • - Phát hành thẻ miễn phí;
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

MUA NGAY

Vui lòng lựa hệ điều hành

Nhập mã giới thiệu: 0395 995 035
  Nhận ngay 20.000đ vào tài khoản
Rút tiền mặt - mua thẻ - chuyển khoản được ngay

Mở TÀI KHOẢN

TNEX - MSB

 • - Phát hành thẻ miễn phí;
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

OCB - Ngân Hàng Phương Đông

Hoặc có thể mở thẻ tín dụng và thẻ ATM của Ngân Hàng Phương Đông OCB

Truy Cập OCB - Ngân Hàng Phương Đông

 • - Phát hành thẻ miễn phí;
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

Vay Tiền + Tạo Tài Khoản

MBBank 
Ngân Hàng Quân Đội

Khoản vay lên tới 200 triệu
Tùy Đối tượng - Trực tiếp hoặc Online

Nhận ngay 30.000đ khi đăng ký có thể rút hoặc mua thẻ đều được

MUA NGAY

TECHCOMBANK

MỞ THẺ 

Tạo Tài Khoản

 • Tạo Tài khoản vay online - Tài Khoản số đẹp Miễn Phí
 • Vay Online bắt buộc cần có ATM hoặc Tài Khoản để nhận tiền
 • 100% thủ tục online - không cần tới Ngân Hàng - Hoàn toàn miễn phí
 • Nhận tiền vào tài khoản thành công - thực hiện giao dịch chuyển khoản tới ATM hoặc số Tài Khoản người thân để nhận tiền ngay ko cần có Thẻ

MUA NGAY

OCB
NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

 • - Chuyển tiền 24/7 miễn phí, 8 giây tiền về ngay tài khoản
 • - Thực hiện cùng lúc nhiều giao dịch chỉ với một mã OTP
 • - Đặt lịch thanh toán hóa đơn điện, nước, internet…
 • - Tận hưởng tiện ích mua sắm, đặt vé tour, khách sạn, xem phim,...
 • - Thanh toán học phí nhanh chóng chỉ bằng 1 thông tin duy nhất
 • - Nạp tiền điện thoại kích hoạt ngay vẫn hưởng đầy đủ khuyến mại từ nhà mạng
 • - Kiểm soát thẻ tín dụng, khoản vay, tiết kiệm trong một màn hình
 • - Giao dịch tích điểm đổi quà

Tạo tài khoản

TIỀN ƠI

Lưu ý: Nếu không nhận mã OTP vui lòng gọi 1800888882 MIỄN PHÍ Bấm Phím 3 nhân viên cung cấp OTP
 • Tuổi từ 18 - 60 tuổi
 •  Sô tiền vay: 500k - 10 triệu.
 •  Thời hạn vay: Từ 7 - 30 ngày.
 • Duyệt hồ sơ: 1 - 3h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản qua ATM
 • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi đi để nhân viên thẩm định kiểm tra và xử lý

CHI TIẾT LÃI SUẤT TIỀN ƠI

 • 10 PHÚT ĐĂNG KÝ: Điền thông tin upload hồ sơ hoàn toàn online
 • PHÊ DUYỆT TỰ ĐỘNG: Hệ thống VPBank thực hiện phê duyệt thẻ hoàn toàn tự động

MUA NGAY

VIETCREDIT

 • Khoản vay: 5 - 10 triệu trả góp hàng tháng
 • Tuổi 18 - 60 ( Áp dụng cả Sinh viên lẫn người lao động)
 • Khách Hàng tham gia 2 tổ chức tín dụng trở xuống (bao gồm 0,1, 2 tổ chức tín dụng)
 • Có thu nhập trên 4,000,000 VNĐ

Danh sách khu vực được hỗ trợ

KHU VỰC KHÁC

Nếu bạn không nằm trong khu vực trên vui lòng đăng ký ứng dụng khác

MUA NGAY

Uniloan - Hỗ Trợ Sinh Viên

 • Tuổi từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi
 • Đang là sinh viên theo hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
 • Khoản vay: 5 triệu -  0% lãi suất

Là Sinh Viên

Link dự phòng

Thanh Toán

 • Chi phí sinh hoạt, tiền điện, tiền nước, tiền xăng
 • Tiền học phí, học ngoại ngữ, … 
 • Tiền mua các vật dụng cần thiết

Hỗ trợ Vay

Khu vực hỗ trợ: từ: Các Tỉnh thành Đà Nẵng vào tới Cà Mau - Khu vực miền Bắc chưa hỗ trợ

Ko phải Sinh Viên

Uniloan chỉ hỗ trợ SINH VIÊN

Money Cat

Quá 3h Money Cat chưa có kết quả mình truy cập vào lại để xem kết quả nhé.
 • Tuổi từ 22 - 60 tuổi
 •  Sô tiền vay: 500k - 10 triệu.
 •  Thời hạn vay: Từ 10 - 28 ngày.
 • Duyệt hồ sơ: 1 - 3h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản qua ATM
 • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi đi để nhân viên thẩm định kiểm tra và xử lý

Chi tiết lãi suất
Money Cat

Link dự phòng

Chi tiết lãi suất
Money Cat

VAY VND

Quá 3h chưa có kết quả vui lòng truy cập lại VayVND để kiểm tra tình trạng hồ sơ
 • TỪ 22 - 60 TUỔI
 • Khoản vay: 500k - 15 triệu
 • Thời hạn: 10 - 30 ngày
 • Thời gian duyệt: 1 - 3h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản ATM

CHI TIẾT LÃI SUẤT VAY VND

LalaCredit

Quá 3h chưa có kết quả vui lòng truy cập lại LalaCredit để kiểm tra tình trạng hồ sơ

Link dự phòng

Thanh Toán

CHI TIẾT LÃI SUẤT

CHI TIẾT LÃI SUẤT LALACREDIT

 • TỪ 18 - 60 TUỔI
 • Khoản vay: 1trd - 10 triệu
 • Thời hạn: 91 - 150 ngày
 • Thời gian duyệt: 1 - 3h - Tối đa 24h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản ATM

Buy Now

Lỗi Khi đăng ký tại YoCash

 • Bị thoát ra ngoài khi đang đăng ký, thông tin phải nhập lại từ đầu
 • Chụp CMND - hình ảnh bị lỗi không tải được hình 

AloCredit

Quá 3h chưa có kết quả vui lòng truy cập lại AloCredit để kiểm tra tình trạng hồ sơ

CHI TIẾT LÃI SUẤT ALO CREDIT

 • - Số tiền vay: từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ
 • - Thời hạn: Từ 91 ngày đến 180 ngày
 • - Độ tuổi từ 22 - 60

Chi tiết 0% lãi suất Findo

 •  Từ 20 - 60 tuổi
 • Số tiền vay: 5 triệu - 17 triệu 
 • Thời gian duyệt: 
 • Ngay lập tức 5 - 15p 
 • Ko tắt màn hình/ không thoát ra ngoài.
 • Thời hạn: 7 - 30 ngày

Dự Phòng

Dự Phòng

Chi tiết 0% lãi suất Findo

Findo

MUA NGAY

Mở TÀI KHOẢN

HDBANK

 • - Phát hành thẻ miễn phí;
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

Mở thẻ HDBank

MUA NGAY

9 Plus

Công ty TNHH 9PLUS là đối tác tư vấn khoản vay, thẻ tín dụng và bảo hiểm của các ngân hàng và tổ chức tài chính, đặc biệt là Ngân hàng MSB (Maritime Bank). Ứng dụng mới chỉ phát triển trên nền tảng android, hệ điều hành IOS sẽ được lên sớm vào thời gian tới.

Chi tiết khoản vay

Link dự phòng

Thanh Toán

 • Tuổi 18 - 55
 • Khoản vay: 5 triệu - 30 triệu
 • Thời hạn: 1 - 12 tháng
 • Lãi suất: 1.66% /tháng

MUA NGAY

VAY NHIỀU - DÀI HẠN

VAY NHANH BẰNG CMND

MỞ THẺ ATM - THẺ TÍN DỤNG

Phân loại gói vay

Thông tin cần thiết khi vay

CÁC ĐỐI TÁC CHO VAY KHÁC

MUA NGAY

Mở TÀI KHOẢN 

Nhập mã giới thiệu: 0395 995 035
  Nhận ngay 50.000đ vào tài khoản:
Rút tiền mặt - mua thẻ - chuyển khoản được ngay

Vui lòng lựa hệ điều hành

TPBank 
Ngân Hàng Tiên Phong

 • - Phát hành thẻ miễn phí;
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

Buy Now

Tạo Email để đăng ký vay

Muốn vay tiền online hầu hết bắt buộc phải sử dụng Email hoặc Gmail vì quá trình đăng ký sẽ yêu cầu nhập.
Nếu không có hãy tạo 1 Email hoặc Gmail  để thuận tiện quá trình vay tiền.
Tạo rất nhanh và đơn giản 5 phút là xong.
LƯU Ý: Nhớ tên đăng nhập và mật khẩu gmail sau khi đã đăng ký.

TẠO NGAY

MUA NGAY

Nhập mã giới thiệu: 0395 995 035
  Nhận ngay 50.000đ vào tài khoản:
Rút tiền mặt - mua thẻ - chuyển khoản được ngay

Vui lòng lựa hệ điều hành

VIB 
Ngân Hàng Quốc Tế

Mở TÀI KHOẢN 

 • - Phát hành thẻ miễn phí;
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

TinVay - Góp 3- 36 tháng

 • Tuổi: 20 - 60 tuổi
 • Thời hạn: 3 Tháng - 36 tháng 
 • Khoản vay: 10 - 90 triệu đồng
 • Trả kết quả hồ sơ: Sẽ có Nhân viên liên hệ lại  Sau khi đăng  ký - Trong thời gian đợi thẩm định có thể tham khảo các app khác tại YoCash

Đăng Ký tại đây

Tinvay Tam Nghỉ lễ hết ngày 4/5/2022 sẽ cho vay lại.
Vui lòng đăng ký gói vay khác

So sánh kết quả
của bạn

Tạm Ngưng Bảo Trì Hệ Thống
(Dự kiến 26/7/2020)

KaVay

 • Tuổi từ 20 TRỞ LÊN
 •  Sô tiền vay: 500k - 10 triệu.
 •  Thời hạn vay: Từ 7 - 90 ngày.
 • Duyệt hồ sơ: 1 - 6h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản qua ATM
 • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi đi để nhân viên thẩm định kiểm tra và xử lý

Đăng ký KAVAY

Kavay trả kết quả hơi lâu. Thường 2 ngày làm việc. Trong thời gian chờ đợi có thể tham khảo các app khác tại YoCash

Ngân hàng ShinhanBank
Vay dài hạn

 • Tuổi: 20 - 60 tuổi
 • Thời hạn: 6 Tháng - 36 tháng 
 • Khoản vay: 10 - 70 triệu đồng
 • Trả kết quả hồ sơ: Đăng ký thông tin nhân viên liên hệ tư vấn

XEM CHI TIẾT

FECREDIT

 • Độ tuổi: 20 - 60 tuổi
 • Khoản vay: 10.000.000 - 70.000.000 VND
 • Kỳ hạn vay: 3 - 36 tháng
 • Lãi suất: 1.66%

XEM CHI TIẾT THÔNG TIN

HOME CREDIT

 • Độ tuổi: 20 - 60 tuổi
 • Khoản vay:  5.000.000 - 200.000.000 VND
 • Kỳ hạn vay: 3 - 60 tháng
 • Lãi suất: 1.66%

XEM CHI TIẾT THÔNG TIN

CHỈ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

 • KHÔNG HỖ TRỢ NỢ XẤU
 • KHÔNG HỖ TRỢ KHÁCH CŨ ĐÃ VÀ ĐANG VAY HOMECREDIT

KIỂM TRA KỸ CHÍNH XÁC THÔNG TIN TRƯỚC KHI GỬI HỒ SƠ

Bimo

Đăng ký 0% Lãi Suất TAKOMO

 • Tuổi từ 20 TRỞ LÊN
 •  Sô tiền vay: 500k - 10 triệu.
 •  Thời hạn vay: 1 - 6  tháng
 • Duyệt hồ sơ: 1 - 6h
 • Nhận tiền: Chuyển khoản qua ATM
 • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi đi để nhân viên thẩm định kiểm tra và xử lý

Đăng ký 1% Lãi Suất Bimo

NGHỈ TẾT TỚI 4/2/2022

Buy Now

Xem chi tiết

Vcash - VDong

 • Tuổi 18 - 60
 • Khoản vay: 500k - 20 triệu
 • Thời hạn: 30 ngày - 6 tháng
 • Duyệt: 1 -3h
 • Lãi suất: .1,6% / tháng

Kết quả Hồ sơ TinVay

LƯU Ý:

Nhân viên sẽ liên hệ lại tư vấn lãi suất rõ ràng khi hồ sơ được phê duyệt lần 1:

Đăng ký TinVay

Đây là kết quả khi bạn đăng ký TinVay
Được duyệt lần 1 - Từ Chối rõ ràng

Đăng ký TinVay

So sánh kết quả tinvay của bạn

LƯU Ý:

Plus 2in1

Plus

Thẻ Tín Dụng VIB

Đối tác vay Binixo

Ngoài YoCash còn có rất nhiều Đối tác khác cho vay.
(Nên đăng ký hết các khoản vay tại YoCash)
Nếu đã đăng ký hết tất cả các khoản vay tại YoCash có thể đăng ký BIXIMO để được nhận thông báo về các khoản vay và ưu đãi khác. 

Tìm kiếm khoản vay Binixo

Đối tác vay Crezu

Ngoài YoCash còn có rất nhiều Đối tác khác cho vay.
(Nên đăng ký hết các khoản vay tại YoCash)
Nếu đã đăng ký hết tất cả các khoản vay tại YoCash có thể đăng ký Crezu để được nhận thông báo về các khoản vay và ưu đãi khác. 

Tìm kiếm khoản vay Crezu

 • Vay Ngân Hàng : Vietcredit - OCB - SHB Finance- Sinhan finace......
 •  Tuổi từ: 21-55 tuổi
 • Khoản Vay: 5 triệu - 90 triệu đồng
 • Thời hạn: 3 - 60 tháng
 • Ngân Hàng sẽ liên hệ lại bạn để tư vấn ngay sau khi bạn đăng ký thông tin.
 • Ngân Hàng sẽ liên hệ tư vấn lại theo sdt bạn đã đăng ký.
 • Lãi suất chỉ từ 1,67% - 2,92%. 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

9Credit 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

MUA NGAY

Truemoney

Thủ tục:
Sở hữu hệ thống phòng giao dịch trên toàn quốc có thể tới trực tiếp cửa hàng tại khu vực đang sống để làm thủ tục

VAY TRỰC TIẾP

Truemoney

 • Tuổi 18 - 60
 • Khoản vay 5.000.000 - 30.000.000đ
 • Hình thức:  Trực tiếp

VAY NHANH ONLINE TOÀN QUỐC

VAY BẰNG CÀ VẸT XE  ( ĐĂNG KÝ XE)

CMND + Cà Vẹt Xe

FiZa

khách hàng có thể tiếp cận các khoản vay từ các đối tác của trang như FE Credit, UOB hay Shinhan Bank, và nhiều ngân hàng khác.
 • Tuổi: 20 - 59
 • Số tiền vay từ 5.000.000đ đến 50.000.000đ
 • Thời hạn vay: Từ 6 tháng ngày đến 36 tháng
 • Lãi suất : 2.83% / tháng.
Nợ Xấu và nghề nghiệp không có thu nhập ổn định, làm việc ở tiệm cầm đồ, sòng bạc, học sinh sinh viên rất khó vay - KHÔNG NÊN VAY

ĐĂNG KÝ NGAY FIZA

BoBaVay

Bobavay trả kết quả hơi lâu. Thường 2 ngày làm việc. Trong thời gian chờ đợi có thể tham khảo các app khác tại YoCash

Đăng ký lãi suất 0% VAY VND

Link dự phòng

Thanh Toán

CHI TIẾT LÃI SUẤT

CHI TIẾT LÃI SUẤT BaBoVay

 • - Số tiền vay: từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ
 • - Thời hạn: Từ 91 ngày đến 180 ngày
 • - độ tuổi từ 20 - 60

MUA NGAY

Mở TÀI KHOẢN 

Nhập mã giới thiệu: 0395 995 035
  Nhận ngay 50.000đ vào tài khoản:
Rút tiền mặt - mua thẻ - chuyển khoản được ngay

ACB
NGÂN HÀNG Á CHÂU

 • - Phát hành thẻ miễn phí;
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

Xem Chi Tiết

Ngân Hàng KBank

 • Tuổi: 18 - 60 tuổi
 • Thời hạn: 6 Tháng - 36 tháng 
 • Khoản vay: 10 - 300 triệu đồng
 • Trả kết quả hồ sơ:  Đăng ký tài khoản - Lựa mục vay cá nhân - Đăng ký -  Nhân viên gọi lại tư vấn kỹ về lãi suất và số tiền vay 

Đăng Ký khoản vay ngân hàng KBank

Tinvay Tam Nghỉ lễ hết ngày 4/5/2022 sẽ cho vay lại.
Vui lòng đăng ký gói vay khác

XEM CHI TIẾT

Tạm Ngưng Bảo Trì Hệ Thống
(Dự kiến 26/7/2020)

Buy Now

Mục 1: Vay nhanh qua App Online

 • Chấp nhận nợ xấu giải ngân trong ngày:
 • Số tiền vay ban đầu thường không tính lãi, giải ngân trực tiếp vào tài khoản chính chủ. Nếu không có hãy tạo tài khoản trực tiếp tại Ngân hàng hoặc tại đây.
 • Sau mỗi lần thanh toán đúng hạn, khách hàng có thể tăng số tiền vay lên đến mức tối đa được quy định.
 • Lãi suất vay lại lần 2 có thể cao hơn so với các hình thức vay khác vì tính chất nhanh chóng và linh hoạt của dịch vụ.

Xem Khoản  Vay

Buy Now

Mục 2: Ngân hàng - Công ty tài chính

 • Số tiền vay từ 10 đến 300 triệu đồng, thời hạn vay từ 6 đến 36 tháng.
 • Lãi suất vay dao động từ khoảng 1,66% đến 2% mỗi tháng, phụ thuộc vào điều kiện vay và ngân hàng hoặc công ty tài chính.
 • Có thể yêu cầu khách hàng có các giấy tờ liên quan đến thu nhập, tài sản, hoặc bảo đảm để được xét duyệt vay dễ dàng hơn.
 • Có thể trả góp hàng tháng và nhận tiền mặt tại một số điểm giao dịch hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Xem Khoản  Vay

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Tieno

 • Tuổi:  20 - 60 tuổi
 • Khoản vay: 500k -  triệu
 • Thời Hạn: 7 - 90 ngày
 • Nhận tiền: Chuyển khoản ATM
 • Thời gian phê duyệt: 1 - 3h
 • 0% lãi suất cho khách vay lần đầu

Link dự phòng

Quá 3h Tieno chưa có kết quả mình truy cập vào lại để xem kết quả nhé.

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Tieno

OCB - Ngân Hàng Phương Đông

Hoặc có thể mở thẻ tín dụng và thẻ ATM của Ngân Hàng Phương Đông OCB

Truy Cập OCB - Ngân Hàng Phương Đông

 • - Tạo Tài Khoản - Phát hành thẻ ATM
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

Tạo Tài Khoản

IPhone - IPad

Điện thoại khác

              MSB - TNEX
Ngân Hàng Hàng Hải

OCB - Ngân Hàng Phương Đông

Hoặc có thể mở thẻ tín dụng và thẻ ATM của Ngân Hàng Phương Đông OCB

Truy Cập OCB - Ngân Hàng Phương Đông

 • - Hạn mức lên tới 100 triệu đồng
 • - Miễn lãi: 45 ngày
 • - Hoàn tiền - tích điểm mua sắm
 •  -Tạo thẻ tín dụng - Phát hành thẻ tại nhà
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM
 • -Thanh toán Quốc Tế

Thẻ tín dụng

IPhone - IPad

Điện thoại khác

            VPBANK - CAKE
NH: Việt Nam Thịnh Vượng

OCB - Ngân Hàng Phương Đông

Hoặc có thể mở thẻ tín dụng và thẻ ATM của Ngân Hàng Phương Đông OCB

Truy Cập OCB - Ngân Hàng Phương Đông

 • - Tạo Tài Khoản - Phát hành thẻ ATM
 • - Miễn phí toàn bộ các dịch vụ 
 • - Miễn phí thường niên
 • - Miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM

Tạo Tài Khoản

IPhone - IPad

Điện thoại khác

                ShinhanBank
Ngân Hàng Shinhan

MUA NGAY

CMND/CCCD + Đăng ký xe (cà vẹt) chính chủ
Tuổi: 18 - 60 tuổi
Hình thức: Vay thế chấp + Tín Chấp
Làm việc gặp mặt trực tiếp tại cửa hàng F88 nếu muốn hoặc online nếu vay số tiền thấp dưới 20 triệu vay bằng đăng ký xe máy chính chủ
Lãi suất 1.1%/tháng
Thời hạn: 3 tháng -  12 tháng
Số tiền vay:
Tối đa 30 triệu với Xe Máy
Tối đa 1 tỷ với oto

Thủ tục vay:

Vay trực tiếp tại cửa hàng F88

F88

Vay Online

VAY BẰNG CÀ VẸT XE  ( ĐĂNG KÝ XE)

Cozmo

Duyệt hồ sơ khoảng 5 phút:
Duyệt sẽ Giải Ngân Ngay

Từ chối: Sẽ chuyển qua gói vay Khác khi đó nên chuyển qua aappkhacs tại YoCAsh
 • Tuổi từ 18 - 60 tuổi
 •  Sô tiền vay: 500k - ̀20 riệu.
 •  Thời hạn vay: Từ 1 - 6 tháng
 • Duyệt hồ sơ: kết quả có ngay
 • Nhận tiền: Chuyển khoản qua ATM
 • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi đi để nhân viên thẩm định kiểm tra và xử lý

CHI TIẾT Cozmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

ĐÈN THẦN

Link dự phòng

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Đăng ký 0% lãi suất Senmo

Chi Tiết 0% lãi Đèn Thần

 • Tuổi:  18 - 60 tuổi
 • 0% lãi cho khách lần đầu vay
 • Khoản vay: 500k - 10 triệu
 • Thời Hạn: 30 ngày
 • Nhận tiền: Chuyển khoản ATM
 • Thời gian phê duyệt: 1 - 3h

Buy Now

Xem chi tiết

vĐồng

 • Tuổi 18 - 60
 • Khoản vay: 500k - 20 triệu
 • Thời hạn: 30 ngày - 6 tháng
 • Duyệt: 1 -3h
 • Lãi suất: .1,6% / tháng

SIÊU THỊ TIỀN

Quá 3h chưa có kết quả vui lòng truy cập lại SIÊUVAY để kiểm tra tình trạng hồ sơ

CHI TIẾT LÃI SUẤT SIÊU THỊ TIỀN

 • - Số tiền vay: từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ
 • - Thời hạn: Từ 91 ngày đến 180 ngày
 • - Độ tuổi từ 22 - 60

VClick - Góp 3- 36 tháng

 • Tuổi: 20 - 60 tuổi
 • Thời hạn: 3 Tháng - 36 tháng 
 • Khoản vay: 10 - 80 triệu đồng
 • Lãi suất: 1.66%
 • Trả kết quả hồ sơ: Sẽ có Nhân viên liên hệ lại tư vấn rõ ràng thủ tục Sau khi đăng  ký 

Xem Khoản Vay

Ngân Hàng ShinhanBank

 • Đăng ký bằng điện thoại mọi lúc, mọi nơi
 • Có hỗ trợ Trực Tiếp lẫn Online
 • ĐƠN GIẢN:  CMND/CCCD còn hiệu lực vay lên tới 30 triệu
 • NHANH CHÓNG: Nhận kết quả trong 05 phút
 • HẠN MỨC VAY: 5 triệu tới 900 triệu đồng
 • THỜI HẠN VAY:  Trả góp 3 - 60 tháng
 • LÃI SUẤT HẤP DẪN: 1%/ tháng theo dư nợ gốc giảm dần.

Xem chi tiết tại ShinhanBank

IPhone - IPad

Điện thoại khác

MUA NGAY

 • Tuổi 18 - 60 
 • Chỉ cần CMND
 • Khoản vay: 500k - 10 triệu
 • Thời hạn: 10 ngày - 6 tháng

Chi tiết lãi suất CashBerry

CashBerry

Vay Market 

Chỉ áp dụng với khách hàng sử dụng nền tảng di dộng Android.
Sắp tới sẽ có cho IPHONE
 •  Số tiền vay:  1.000.000đ - 20.000.000đ
 • - Thời hạn vay: 91 ngày đến 120 ngày
 • - Lãi suất không quá: 19.71%/ năm

Chi tiết lãi suất
Money Cat

Link dự phòng.

Chi tiết Vay Market

Hiện nay, vay tiền online tại các ứng dụng rất dễ dàng mà lại rất nhanh chóng có được số tiền mình mong muốn. Vaymarket, một ứng dụng hỗ trợ tài chính trực tuyến được rất nhiều người sử dụng.